privacy statement

Inleiding
De door jou aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald, worden jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door jouw bestelde producten en/of diensten of wanneer je hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Je persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Beekse Bergen Exploitatie B.V.. worden gebruikt om je per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke.

Bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Waar in deze privacy verklaring ‘Beekse Bergen Exploitatie B.V.’ staat vermeld, worden daar tevens onder begrepen de aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. gelieerde vennootschappen, welke gespecificeerd staan in deze verklaring.

Verzamelen en verwerken van gegevens
Als je je aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als je deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van Beekse Bergen Exploitatie B.V. word je gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:


Het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten;

- Afhandeling van je bestelling en informeren over het verloop daarvan;
- Informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van jouw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; deze gegevens kunnen gecombineerd worden met andere bij Beekse Bergen Exploitatie B.V. bekende gegevens; als je geen prijs stelt op deze informatie kun je dat aangeven op je persoonlijke-instellingenpagina of kun je contact opnemen met onze klantenadministratie (nieuwsbrief@libema.nl);

- Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
- Daarnaast worden je gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten.
- Daarnaast vragen wij je om gegevens over je werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Periodiek kunnen we je vragen je gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

De door jouw verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database van Beekse Bergen Exploitatie B.V., deze is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1381453.


Toegang tot deze database is afgeschermd middels passende technische beveiligingsmaatregelen.

Website en cookies
Op de websites van Beekse Bergen Exploitatie B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.

Beekse Bergen Exploitatie B.V. maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Beekse Bergen Exploitatie B.V. gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van je browser of lezen op de pagina Cookiewetgeving.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
Beekse Bergen Exploitatie B.V.zal jouw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. E-mails ontvang je altijd van Beekse Bergen Exploitatie B.V. of haar dochtermaatschappijen zelf.

Beekse Bergen Exploitatie B.V.kan gebruikmaken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Beekse Bergen Exploitatie B.V. diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.


Verder zal Beekse Bergen Exploitatie B.V. je persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:
- We jouw toestemming hebben tot het delen van de informatie;
- We de informatie moeten delen om je de service te kunnen verlenen, waarom je hebt verzocht;
- We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Beekse BergenExploitatie B.V. producten en services aan je verlenen (tenzij we je anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren);
- We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of
Indien we van mening zijn dat je acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Beekse Bergen Exploitatie B.V. of onze Disclaimer & Copyright notice.
- Beekse Bergen Exploitatie B.V. zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Beekse Bergen Exploitatie B.V. mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens Beekse Bergen Exploitatie B.V. over je heeft vastgelegd, waarvoor Beekse Bergen Exploitatie B.V. deze gebruikt of als je bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, dan kunt je via een e mail naar nieuwsbrief@libema.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. t.a.v. de afdeling Marketing & Sales, Postbus 142 - 5240 AC Rosmalen richten tot Beekse Bergen Exploitatie B.V.

indien je niet langer e-mailings van Beekse Bergen Exploitatie B.V. wenst te ontvangen, kun je jezelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. Je kunt je ook afmelden door een e mail te sturen aan nieuwsbrief@libema.nl of schriftelijk verzoek te sturen aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. t.a.v. de afdeling Marketing & Sales, Postbus 142 - 5240 AC Rosmalen.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kun je op elk moment op de site raadplegen. Een wijziging zal door middel van een prominente aankondiging weergegeven worden op onze site.

Aansprakelijkheid
Beekse Bergen Exploitatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.

De volgende partijen zijn gelieerd aan Beekse Bergen Exploitaite B.V.:

Americahal Exploitatie BV
Aqua Zoo Friesland Exploitatie BV
Autotron Rosmalen Exploitatie BV
Aviodrome Exploitatie B.V.
Beekse Bergen Exploitatie BV
BV Brabanthallen Exploitatie Maatschappij
DaVinci Cinema Goes BV
De Buitenjan Exploitatie BV
Dierenpark Overloon Exploitatie BV
Dierenpark Wissel Exploitatie BV
Dierenrijk Europa Exploitatie BV
Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn BV
Expo Haarlemmermeer BV
Expo Groep BV / IJsselhallen Exhibitions BV
FDH BV
Groenoordhallen Exploitatie Maatschappij BV
Groenoord Plaza BV
IJsselhallen Exploitatie Maatschappij BV
Indoor Brabant BV
Libéma Events BV
Libéma Exhibitions BV
Libéma Fun Factory BV
Libéma Party Company BV
Libéma Prof Cycling BV
Libéma Sales BV
Libéma Catering BV
Libéma Event Services BV
Exploitatiemaatschappij Sportiom BV
Stripmuseum Exploitatie BV
TT Exploitatie BV
Vrijetijdspark Herkenbosch Exploitatie BV
Vrijetijdspark Dierenbos Exploitatie BV
De Zeeuwse Horeca Beurs BV
Het Zilveren Schor Exploitatie BV