disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement.

Alle gegevens die u stuurt naar Beekse Bergen Exploitatie B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. ter beschikking stelt geldt dat Beekse Bergen Exploitatie B.V. handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Beekse Bergen Exploitatie B.V. naar haar Privacy verklaring welk op deze site geplaatst is.

Aansprakelijkheid
Beekse Bergen Exploitatie B.V. zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beekse Bergen Exploitatie B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Beekse Bergen Exploitatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Beekse Bergen Exploitatie B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Beekse Bergen Exploitatie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Beekse Bergen Exploitatie B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Beekse Bergen Exploitatie B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beekse Bergen Exploitatie B.V. is het niet toegestaan links naar de websites van Beekse Bergen Exploitatie B.V. weer te geven.

Intellectuele eigendomsrechten
Beekse Bergen Exploitatie B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beekse Bergen Exploitatie B.V.

Online communicatie
Berichten die u per email naar Beekse Bergen Exploitatie B.V. stuurt, kunnen onveilig zijn. Beekse Bergen Exploitatie B.V. raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per email aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per email aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright 2015 Beekse Bergen Exploitatie B.V.